Netserv Backup, løsningen er sikker

Ved overføring av data krypteres dine data med den krypteringskode du selv har valgt. Deretter sendes de krypterte data via en kryptert tunnel til Netserv Backup. Dine data er derfor dobbelt kryptert når de sendes over internett. Dine Backup-data lagres i to geografisk atskilte datasentra på doble servere med doble harddisker. Derved lagres to kopier av alle dine Backup-data. Det sikrer deg mot tap av data på grunn av virus, tyveri og brann. Begge datasentrene er utstyrt med adgangskontroll, tyverialarm, kameraovervåkning, avlåste serverskap, nødstrømbatterier, dieselgeneratorer, dobbelt kjøleanlegg og doble internett-tilkoplinger.

Backup tas da via en programvare som krypterer dataene og sender de over internett til en sikker lagringsplass som igjen kopierer dette til en lokasjon nr. 2.
Du/ dere slipper da å tenke på kassetter, rensing, oppgradering av programvare og tapestasjoner etc.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!